+48 792 469 433

biuro@konstrukcjekucharczyk.pl

Ważne linki:

  1. pl
  2. de
  3. en

Separator typu FHDC

 

Jest separatorem koalescencyjnym typu Hydrocom­pact, wyposażonym we wkład wielostrumieniowy i zintegrowane obejście (by-pass). Na wlocie sepa­ratora znajduje się komora rozdzielcza wyposażona w regulator przepływu, kierujący ścieki do osadnika oraz przelew połączony z obejściem (by-passem). Zadaniem regulatora przepływu jest ograniczenie maksymalnego dopływu do właściwego separatora, do wielkości nie przekraczającej jego przepływu nominalnego. Nadmiar ścieków kierowany jest poprzez przelew do obejścia i dalej do odpływu bez oczyszczania. W dalszej części separator ten jest zbu­dowany podobnie do separatora typu IHDC, przy czym na wylocie znajduje się komora połączeniowa, w której łączą się ścieki z obejścia i ścieki oczyszczone w osadniku i komorze koalescencyjnej.

 

Separatory tego typu stosuje się do oczyszcza­nia ścieków deszczowych z terenów o niewielkim prawdopodobieństwie awaryjnych wycieków substan­cji ropopochodnych oraz tam, gdzie ze względu na szczupłość miejsca nie można usytuować regulatora przepływu w oddzielnej komorze rozdzielczej.