+48 792 469 433

biuro@konstrukcjekucharczyk.pl

Ważne linki:

FES = FEE + 100 mm, H2 = H1 - 100 mm, H = D + 300 mm; Q sep - przepływ nominalny (l/s), Q max - przepływ maksymalny (l/s), DN - średnica króćców (mm), D - średnica korpusu (mm), L - długość korpusu (mm), FEE - standardowa głębokość instalacyjna (mm), H1 - wysokość dopływu (mm), Vd - objętość osadnika (m3), Rh - pojemność magazynowa oleju (m3)

Wyposażenie dodatkowe

 

 • Włazy klasy B125, C250, D400 zgodnie z Polską Normą PN - EN 124:2000,

 

 • Nadstawki służące do połączenia separatora z powierzchnią terenu,

 

 • Skimmer ręczny służący do odprowadzania zgromadzonych na powierzchni olejów do zewnętrznego zbiornika slopowego,

 

 • Alarm przekroczenia grubości zgromadzonych substancji ropopochodnych,

 

 • Alarm przekroczenia grubości zgromadzonych osadów.

Zastosowanie

 

Separator typu BBT jest przeznaczony do usuwania zarówno substancji ropopochodnych, jak i zawiesiny ze ścieków deszczowych. Typowe zastosowanie tych urządzeń to parkingi, drogi, autostrady.

Wyposażenie wewnętrzne

 

 • Deflektor zapewniający równomierny przepływ,

 

 • Wkład koalescencyjny, w którym następuje koalescencja cząstek substancji ropopochodnych i ich wypływanie w postaci kropli na powierzchnię oraz sedymentacja części zawiesiny i opadanie jej do przestrzeni podfiltrowej,

 

 • Automatyczny zawór pływakowy, który zamyka wylot z separatora w momencie przekroczenia maksymalnej pojemności przetrzymania olejów,

 

 • Otwory rewizyjne (średnica: 780 mm, wysokość: 300 mm),

 

 • Wewnętrzny by-pass.

Budowa

 

Separator jest wykonany ze stali St3S. Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapewnienia maksymalnego okresu jego żywotności.

Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z wbudowanym by-passem

- typ BBT

 

 

Separator typu BBT jest separatorem koalescencyjnym wyposażonym we wkład koalescencyjny, zintegrowany osadnik oraz wewnętrzny

by-pass. Separatory typu BBT są konstruowane zgodnie z wytycznymi normy PN - EN 858:2002 "Instalacje oddzielaczy lekkich płynów (np. olej i benzyna) - Część 1: Zasady projektowania wyrobu, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością" oraz odpowiadają wymaganiom Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z dnia 24.07.2006 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. Nr 137 poz. 984) - zawartość substancji ropopochodnych na odpływie poniżej 15 mg/l i zawiesiny poniżej 100 mg/l.

 1. pl
 2. de
 3. en