+48 792 469 433

biuro@konstrukcjekucharczyk.pl

Ważne linki:

Separatory tłuszczu typu STV

 

Zastosowanie

 

Separatory tłuszczu typu STV są przeznaczone do zabudowy zewnętrznej.

Separatory STV stosuje się w obiektach, z któ­rych odprowadzone są ścieki o zwiększonym stężeniu tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Typowe zastosowania to: restauracje, hotele, bary szybkiej obsługi, kantyny, masarnie, stołówki, zakłady mięsne i przetwórstwa spożywczego.

 

Zasada działania

 

Separatory STV to urządzenia, w których w sposób grawitacyjny następuje oddzielenie lżejszych od wody tłuszczów od reszty ścieków. Decydujące znaczenie dla sprawności urządzenia ma powierzchnia czynna separatora zwiększająca się wraz z przepływem nominalnym. Wlot i wylot jest zasyfonowany, co uniemożliwia za­nieczyszczanie przewodów poniżej separatora. Separatory STV posiadają również króciec do wentylowania instalacji.

 

Budowa

 

Separatory STV zostały zaprojektowane zgod­nie z warunkami normy PN-EN 1825 oraz DIN 4040. Posiadają dodatkowy króciec do podłą­czenia wentylacji zmniejszającej uciążliwości zapachowe.

Składają się z dwóch komór - komory osadnika, w której zatrzymywana jest zawiesina łatwo-opadająca i części stałe oraz właściwej komory flotacyjnej. W odróżnieniu od separatora STG posiadają płaskie dno. W komorze tej znaj­duje się na wylocie specjalnie ukształtowany syfon. Korpus separatora wykonany jest ze stali St3S. Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapewnienia mak­symalnego okresu jego żywotności. Włazy rewizyjne wykonane są w klasach obciążeń B 125 i C 250 lub jako szczelne pokrywy do zabudowy na posadzce w pomieszczeniu.

Wysokość nadstawek dostosowana jest do indy­widualnych wymagań klienta.

 

 

Dane techniczne

 

Rysunki techniczne - pliki do pobrania

Rysunek techniczny w formacie PDF

Rysunek techniczny w formacie DWG

STV 001

STV 031

STV 031

STV 021

STV 021

STV 001

STV 011

STV 011

STV 001

STV 011

STV 021

Konserwacja

 

Separatory STV są łatwe w eksploatacji ze względu na dobry dostęp na całej ich długości. Odpady tłuszczowe, które gromadzą się w separatorze, klasyfikowane są jako odpady pod kodem 19 08 09 (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów Dz. U. Nr 112 poz. 126). Firma Separator Service zapewnia profesjonalny odbiór i utylizację tych odpadów. Częstotliwość opóźniania uzależniona jest od obciążenia separatora, przy czym serwis należy wykonywać nie rzadziej niż raz na 1-2 miesiące.

  1. pl
  2. de
  3. en

STV 031

STV 041

STV 051

STV 061

STV 071

STV 081

STV 091

STV 101

STV 041

STV 051

STV 051

STV 041

STV 101

STV 101

STV 091

STV 091

STV 081

STV 081

STV 071

STV 071

STV 061

STV 061