+48 792 469 433

biuro@konstrukcjekucharczyk.pl

Ważne linki:

Neutralizator kwasów akumulatorowych i substancji chemicznych typu LOZ

 

Zastosowanie

 

Neutralizator LOZ przeznaczony jest do in­stalowania na podejściach kanalizacyjnych do pomieszczeń, gdzie występuje ryzyko rozlania niewielkich ilości kwasów mineralnych oraz wielu substancji chemicznych.

Do neutralizatora kierować można wyłącznie ścieki z mycia posadzki oraz zlewów technolo­gicznych, nie wolno kierować do niego ścieków sanitarnych, deszczowych czy innych ścieków technologicznych.

 

Zasada działania

 

Ścieki technologiczne skażone kwasem, po prze­płynięciu przez komorę osadową, dostają się do komory neutralizacyjnej. W koszach z tłu­czniem marmurowym następuje reakcja chemicz­na, w wyniku której powstają nierozpuszczalne w wodzie siarczany (gipsy). Następnie w komorze adsorpcyjnej następuję powierzchniowe zatrzy­manie wybranych substancji chemicznych - listę tych substancji udostępniamy na życzenie.

 

Budowa

 

Neutralizator LOZ wykonany jest w postaci prostopadłościennego zbiornika podzielonego na trzy komory: komorę osadową, neutralizacyjną i komorę adsorpcyjną. Dobór adsorbentu do tej komory następuje indywidualnie. W środkowej komorze umieszczone są 2 kosze z tłuczniem marmurowym.

Korpus neutralizatora wykonany jest ze stali St3S. Wszystkie powierzchnie stalowe po oczysz­czeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapewnienia maksymalnego okresu jego żywotność.

 

 

Dane techniczne

  1. pl
  2. de
  3. en

Rysunki techniczne - pliki do pobrania

Rysunek techniczny w formacie PDF

Rysunek techniczny w formacie DWG

PDF LOZ 010

PDF LOZ 030

DWG LOZ 010

DWG LOZ 030

PDF LOZ 040

DWG LOZ 040

LOZ 010

LOZ 030

LOZ 040