+48 792 469 433

biuro@konstrukcjekucharczyk.pl

Ważne linki:

Separator skrobi typu AIS

Zastosowanie

 

Separatory AIS znajdują zastosowanie w zakła­dach przetwórstwa ziemniaczanego a także: w restauracjach, hotelach, barach szybkiej obsługi, zakładach mięsnych i przetwórstwa warzywnego.

 

Zasada działania

 

Separatory AIS to urządzenia, w których w sposób grawitacyjny następuje oddzielenie cięższej od wody skrobi od reszty ścieków. Eliminują one także powszechne w przypadku ścieków z zawartością skrobi ziemniacza­nej zjawisko spieniania ścieków. Decydujące znaczenie dla sprawności urządzenia ma powierzchnia czynna separatora, zwiększająca się wraz z przepływem nominalnym. Wylot jest zasyfonowany, co uniemożliwia zanieczyszczenie przewodów poniżej separatora.

 

Budowa

 

Separatory AIS składają się z jednej komory, w której zatrzymywana jest zawiesina łatwo opadająca i części stałe. W komorze tej znajduje się na wylocie specjalnie ukształtowany syfon. Se­paratory AIS posiadają króciec do wentylowa­nia instalacji. W celu likwidacji spieniania ścieków zawierających skrobię ziemniaczaną, montujemy w separatorze instalację do zbijania piany.

Korpus separatora wykonany jest ze stali St3S.

Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszcze­niu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapewnienia maksymalnego okresu jego żywotności.

Włazy rewizyjne wykonane są w klasach B 125 i C 250. Wysokość nadstawek dosto­sowana jest do indywidualnych wymagań klienta.

 

Dane techniczne

 

Konserwacja

 

Separatory AIS są łatwe w eksploatacji ze względu na dobry dostęp na całej ich długości. Odpady skrobi, które gromadzą się w separatorze są klasyfikowane są jako odpady o kodzie 02 06 03 - opady z przygotowywania i przetwórstwa produktów spożywczych i używek pochodzenia roślinnego - szlamy z mycia, oczyszczania i przygotowywania surowców (Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie klasyfikacji odpadów Dz. U. Nr 112 poz. 126).

 

Firma Separator Service zapewnia profesjonalny odbiór i utylizację tych odpadów. Częstotliwość czysz­czenia uzależniona jest od obciążenia separatora, przy czym serwis należy wykonywać nie rzadziej niż raz na 1-2 miesiące.

  1. pl
  2. de
  3. en

Rysunki techniczne - pliki do pobrania

Rysunek techniczny w formacie PDF

Rysunek techniczny w formacie DWG

PDPDF AIS 01

DWG AIS 01

PDF AIS 021

DWG AIS 021

PDF AIS 011

DWG AIS 011

AIS 001

AIS 011

AIS 021

AIS 031

AIS 041

PDF AIS 031

DWG AIS 031

PDF AIS 041

DWG AIS 041