+48 792 469 433

biuro@konstrukcjekucharczyk.pl

Ważne linki:

  1. pl
  2. de
  3. en

Separator typu AHDC

 

Jest separatorem koalescencyjno-adsorbcyjnym typu Hydrocompact, wyposażonym we wkład wielostrumieniowy oraz wkład adsorpcyjny. Budowa separatora AHDC jest zbliżona do separatora IHDC, przy czym posiada on dodatkową czwartą komorę wyposażoną we wkład adsorpcyjny, na powierzchni którego zatrzymywane są substancje ropopo­chodne, emulsje oraz inne substancje organiczne. Przez ten wkład przepły­wają wszystkie ścieki, a na jego po­wierzchni zbierają się resztkowe zanie­czyszczenia ropopochodne i emul­sje oraz inne substancje chemiczne. Z komory adsorpcyjnej, poprzez zasy­fonowany wylot, oczyszczone ścieki są kierowane do odpływu. Separatory typu AHDC stosuje się w przypadku konieczności pompowania ścieków przed separatorem lub zwiększonych wymagań w stosunku do odprowadza­nych ścieków, jak również niektórych ścieków procesowych.