+48 792 469 433

biuro@konstrukcjekucharczyk.pl

Ważne linki:

  1. pl
  2. de
  3. en

Separator typu IHDC

 

Jest separatorem koalescencyjnym typu Hydrocompact wyposażonym we wkład wielostrumieniowy. Jest on zbudowany z takich samych elementów jak separator standardowy i spełniających te same funkcje, tzn. z komo­ry osadowej, wlotowej z kratą i koalescencyj­nej. Od separatora standardowego różni się kształtem i wielkością. Obciążenie hydrauliczne wkładów wielostrumieniowych jest dostoso­wywane do indywidualnych warunków i zależy od żądanej sprawności usuwania zawiesiny. Zazwyczaj wynosi około 3,5 m/h, co zapewnia usunięcie zawiesiny ogólnej ze ścieków deszczo­wych w granicach 70-80%.