Separatory tłuszczu typu STV

Zastosowanie

Separatory tłuszczu typu STV są przeznaczone do zabudowy zewnętrznej.

Separatory STV stosuje się w obiektach, z któ­rych odprowadzone są ścieki o zwiększonym stężeniu tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Typowe zastosowania to: restauracje, hotele, bary szybkiej obsługi, kantyny, masarnie, stołówki, zakłady mięsne i przetwórstwa spożywczego.

Zasada działania

Separatory STV to urządzenia, w których w sposób grawitacyjny następuje oddzielenie lżejszych od wody tłuszczów od reszty ścieków. Decydujące znaczenie dla sprawności urządzenia ma powierzchnia czynna separatora zwiększająca się wraz z przepływem nominalnym. Wlot i wylot jest zasyfonowany, co uniemożliwia za­nieczyszczanie przewodów poniżej separatora. Separatory STV posiadają również króciec do wentylowania instalacji.

Budowa

Separatory STV zostały zaprojektowane zgod­nie z warunkami normy PN-EN 1825 oraz DIN 4040. Posiadają dodatkowy króciec do podłą­czenia wentylacji zmniejszającej uciążliwości zapachowe.

Składają się z dwóch komór - komory osadnika, w której zatrzymywana jest zawiesina łatwo-opadająca i części stałe oraz właściwej komory flotacyjnej. W odróżnieniu od separatora STG posiadają płaskie dno. W komorze tej znaj­duje się na wylocie specjalnie ukształtowany syfon. Korpus separatora wykonany jest ze stali St3S. Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapewnienia mak­symalnego okresu jego żywotności. Włazy rewizyjne wykonane są w klasach obciążeń B 125 i C 250 lub jako szczelne pokrywy do zabudowy na posadzce w pomieszczeniu.

Wysokość nadstawek dostosowana jest do indy­widualnych wymagań klienta.

Dane techniczne

Typ separatora STV 001 STV 011 STV 021 STV 031 STV 041
Przepływ nominalny (I/s) 0,5 1 2 3 4
Powierzchnia czynna (m2) 0,27 0,56 0,56 0,84 1,15
Objętość całkowita (I) 170 350 684 1036 1387
Objętość osadnika (I) 50 100 200 300 400
Obj. magaz. tł. (I) 20 40 80 120 160
Długość korpusu L (mm) 600 1000 1000 1500 2000
Szerokość korpusu W (mm) 500 600 600 600 600
Wysokość korpusu H (mm) 935 935 1535 1535 1535
Śr. kr. wlot/wylot DN (mm) 100 100 100 100 100
Masa całkowita na sucho (kg) 145 210 290 365 405
STV051 STV061 STV071 STV081 STV091 STV101
5 6 7 8 9 10
1,75 1,75 2,3 2,3 2,9 2,9
1774 2119 2375 2836 2975 3553
500 600 700 800 900 1000
200 240 280 320 360 400
1800 1800 2400 2400 3000 3000
1000 1000 1000 1000 1000 1000
1335 1535 1335 1535 1335 1535
150 150 150 150 150 150
525 575 640 675 745 785

Rysunki techniczne - pliki do pobrania

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora STV 001 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora STV 001 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora STV 011 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora STV 011 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora STV 021 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora STV 021 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora STV 031 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora STV 031 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora STV 041 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora STV 041 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora STV 051 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora STV 051 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora STV 061 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora STV 061 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora STV 071 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora STV 071 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora STV 081 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora STV 081 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora STV 091 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora STV 091 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora STV 101 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora STV 101 - kliknij tutaj aby pobrać

Konserwacja

Separatory STV są łatwe w eksploatacji ze względu na dobry dostęp na całej ich długości. Odpady tłuszczowe, które gromadzą się w separatorze, klasyfikowane są jako odpady pod kodem 19 08 09 (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów Dz. U. Nr 112 poz. 126). Firma Separator Service zapewnia profesjonalny odbiór i utylizację tych odpadów. Częstotliwość opóźniania uzależniona jest od obciążenia separatora, przy czym serwis należy wykonywać nie rzadziej niż raz na 1-2 miesiące.