Separator tłuszczu typu STG

Zastosowanie

Separatory tłuszczu typu STG są przeznaczone do zabudowy wewnątrzbudynkowej. Stosuje się je w obiektach, z których odprowadzane są ścieki o zwiększonej ilości tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Typowe zastosowania to: restau­racje, hotele, bary szybkiej obsługi, kantyny, ma­sarnie, stołówki, zakłady mięsne i przetwórstwa spożywczego.

Zasada działania

Separatory STG to urządzenia, w których w spo­sób grawitacyjny następuje oddzielenie tłuszczów od reszty ścieków. Decydujące znaczenie dla sprawności urządzenia ma powierzchnia czynna separatora zwiększająca się wraz z przepływem nominalnym. Wlot i wylot jest zasyfonowany, co uniemożliwia zanieczyszczanie przewodów poniżej separatora. Separatory STG posiadają króciec do połączenia z rurą ssawną instalacji opróżniającej zgromadzone w separatorze od­pady. Dodatkowo separatory STG posiadają króćce wentylowania instalacji.

Budowa

Separatory STG zostały zaprojektowane zgod­nie z warunkami normy PN-EN 1825 oraz DIN 4040. Składają się z jednej komory, w której zatrzymywana jest zawiesina łatwo opa­dająca i części stałe oraz wyflotowane tłuszcze. Posiadają dodatkowy króciec do podłączenia wentylacji. Nie są wyposażone w wewnętrzną przegrodę. Dno separatora jest ukształtowane ze spadkiem w stronę wlotu, gdzie znajduje się dodatkowa rura do okresowego opróżniania separatora. Rura opróżniająca zakończona jest kroćcem kołnierzowym. Do niego należy podłą­czyć instalację opróżniającą, którą wyprowa­dzamy w miejsce dostępne dla samochodu ser­wisowego.

Zakończenie instalacji należy umieścić w skrzyn­ce połączeniowej.

Korpus separatora wykonany jest ze stali St3S. Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszcze­niu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapewnienia maksymalnego okresu jego żywotności.

Włazy rewizyjne wykonane są w klasach obciążeń B 125 i C 250 lub jako szczelne pokrywy (zalecane w przypadku instalacji separatora w pomiesz­czeniu ze względu na uciążliwości zapachowe). Wysokość nadstawek dostosowana jest do indy­widualnych wymagań klienta.

Dane techniczne

Typ separatora STG 001 STG 011 STG 021 STG 031 STG 041
Przepływ nominalny (I/s) 0,5 1 2 3 4
Powierzchnia czynna (m') 0,27 0,56 0,84 1,15 1,75
Objętość całkowita (I) 164 377 708 1020 1411
Objętość osadnika (I) 50 100 200 300 400
Obj. magaz. tł. (I) 20 40 80 120 160
Długość korpusu L (mm) 600 1000 1500 2000 1800
Szerokość korpusu W (mm) 500 600 600 600 1000
Wysokość korpusu H (mm) 935 1035 1235 1335 1235
Śr. kr. wlot/wylot DN (mm) 100 100 100 100 100
Masa całkowita na sucho (kg) 120 205 310 395 460
STG 051 STG 061 STG 071 STG 081 STG 091 STG 101
5 6 7 8 9 10
1,75 1,75 2,3 2,9 2,9 3,5
1755 1928 2365 2877 3166 3354
500 600 700 800 900 1000
200 240 280 320 360 400
1800 1800 2400 3000 3000 3600
1000 1000 1000 1000 1000 1000
1435 1535 1435 1435 1535 1435
150 150 150 150 150 150
505 545 635 760 805 875

Rysunki techniczne - pliki do pobrania

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora STG 001 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora STG 001 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora STG 011 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora STG 011 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora STG 021 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora STG 021 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora STG 031 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora STG 031 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora STG 041 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora STG 041 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora STG 051 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora STG 051 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora STG 061 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora STG 061 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora STG 071 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora STG 071 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora STG 081 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora STG 081 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora STG 091 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora STG 091 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora STG 101 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora STG 101 - kliknij tutaj aby pobrać

Konserwacja

Separatory STG są łatwe w eksploatacji ze względu na dobry dostęp na całej ich długości. Odpady tłuszczowe, które gromadzą się w separatorze, klasyfikowane są jako odpady pod kodem 19 08 09 (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów Dz. U. Nr 112 poz. 126). Firma Separator Service zapewnia profesjonalny odbiór i utylizację tych odpa­dów. Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od obciążenia separatora, przy czym serwis należy wykonywać nie rzadziej niż raz na 1-2 miesiące.