Separator skrobi typu AIS

Zastosowanie

Separatory AIS znajdują zastosowanie w zakła­dach przetwórstwa ziemniaczanego a także: w restauracjach, hotelach, barach szybkiej obsługi, zakładach mięsnych i przetwórstwa warzywnego.

Zasada działania

Separatory AIS to urządzenia, w których w sposób grawitacyjny następuje oddzielenie cięższej od wody skrobi od reszty ścieków. Eliminują one także powszechne w przypadku ścieków z zawartością skrobi ziemniacza­nej zjawisko spieniania ścieków. Decydujące znaczenie dla sprawności urządzenia ma powierzchnia czynna separatora, zwiększająca się wraz z przepływem nominalnym. Wylot jest zasyfonowany, co uniemożliwia zanieczyszczenie przewodów poniżej separatora.

Budowa

Separatory AIS składają się z jednej komory, w której zatrzymywana jest zawiesina łatwo opadająca i części stałe. W komorze tej znajduje się na wylocie specjalnie ukształtowany syfon. Se­paratory AIS posiadają króciec do wentylowa­nia instalacji. W celu likwidacji spieniania ścieków zawierających skrobię ziemniaczaną, montujemy w separatorze instalację do zbijania piany.

Korpus separatora wykonany jest ze stali St3S.

Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszcze­niu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapewnienia maksymalnego okresu jego żywotności.

Włazy rewizyjne wykonane są w klasach B 125 i C 250. Wysokość nadstawek dosto­sowana jest do indywidualnych wymagań klienta.

Dane techniczne

Typ separatora AIS 001 AIS 011 AIS 021 AIS 031 AIS 041
Przepływ nominalny (I/s) 0,5 1 2 3 4
Objętość całkowita (I) 197 406 783 1387 1774
Długość korpusu L (mm) 600 1000 1500 2000 1800
Szerokość korpusu W (mm) 500 600 600 600 1000
Wysokość korpusu H (mm) 1035 1035 1235 1535 1335
Średnica króćca wlot/wylot DN (mm) 100 100 100 100 150
Masa całkowita na sucho (kg) 125 205 310 445 480

Konserwacja

Separatory AIS są łatwe w eksploatacji ze względu na dobry dostęp na całej ich długości. Odpady skrobi, które gromadzą się w separatorze są klasyfikowane są jako odpady o kodzie 02 06 03 - opady z przygotowywania i przetwórstwa produktów spożywczych i używek pochodzenia roślinnego - szlamy z mycia, oczyszczania i przygotowywania surowców (Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie klasyfikacji odpadów Dz. U. Nr 112 poz. 126).

Firma Separator Service zapewnia profesjonalny odbiór i utylizację tych odpadów. Częstotliwość czysz­czenia uzależniona jest od obciążenia separatora, przy czym serwis należy wykonywać nie rzadziej niż raz na 1-2 miesiące.