Separator typu BHDC

Jest zbudowany podobnie jak separator typu FHDC, przy czym nie jest wyposażony w regulator przepływu. Ograniczenie maksymalnego dopływu następuje poprzez dobór średnicy kryzy na wlocie do osadnika. Przepływ nominalny właściwego separatora zostanie osiągnięty dopiero przy maksymalnym obliczeniowym dopływie ścieków do komory rozdzielczej.