Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z wbudowanym by-passem - typ BBT

Separator typu BBT jest separatorem koalescencyjnym wyposażonym we wkład koalescencyjny, zintegrowany osadnik oraz wewnętrzny by-pass. Separatory typu BBT są konstruowane zgodnie z wytycznymi normy PN - EN 858:2002 "Instalacje oddzielaczy lekkich płynów (np. olej i benzyna) - Część 1: Zasady projektowania wyrobu, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością" oraz odpowiadają wymaganiom Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z dnia 24.07.2006 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. Nr 137 poz. 984) - zawartość substancji ropopochodnych na odpływie poniżej 15 mg/l i zawiesiny poniżej 100 mg/l.

Typ Q sep Q max DN D
BBT 1512303 15 < 80 300 1250
BBT 1512304 15 < 170 400 1250
BBT 2015303 20 < 80 300 1500
BBT 2015304 20 < 170 400 1500
BBT 3015353 30 < 80 300 1500
BBT 3015354 30 < 170 400 1500
BBT 3015355 30 < 300 500 1500
BBT 4015503 40 < 80 300 1500
BBT 4015504 40 < 170 400 1500
BBT 4015505 40 < 300 500 1500
BBT 5019404 50 < 170 400 1900
BBT 5019405 50 < 300 500 1900
BBT 6519505 65 < 300 500 1900
BBT 6519506 65 < 500 600 1900
BBT 8019605 80 < 300 500 1900
BBT 8019656 80 < 500 600 1900
BBT 1019755 100 < 300 500 1900
BBT 1022606 100 < 500 600 2200
BBT 1225556 120 < 360 600 2500
BBT 1225608 120 < 600 800 2500
BBT 1525708 150 < 700 800 2500
L FEE H1 Vd Rh kg
3000 630 920 1,5 0,5 1100
3000 620 930 1,5 0,5 1100
3000 700 1100 2 0,5 1350
3000 700 1100 2 0,5 1350
3500 750 1050 3 0,6 1450
3500 730 1070 3 0,6 1450
3500 730 1070 3 0,6 1650
5000 750 1050 4 0,6 1650
5000 730 1070 4 0,6 1650
5000 720 1080 4 0,6 1650
4000 820 1380 5 1,1 2200
4000 800 1400 5 1,1 2200
5000 870 1330 6,5 1,3 2900
5000 870 1330 6,5 1,3 2900
6000 800 1400 8 1,2 3300
6500 900 1300 8 1,1 3500
7500 800 1400 10 1,2 3700
6000 900 1600 10 1,6 4000
5500 900 1900 12 1,2 4500
6000 1100 1700 12 1,2 4750
7000 1100 1700 15 1,5 5250

FES = FEE + 100 mm, H2 = H1 - 100 mm, H = D + 300 mm; Q sep - przepływ nominalny (l/s), Q max - przepływ maksymalny (l/s), DN - średnica króćców (mm), D - średnica korpusu (mm), L - długość korpusu (mm), FEE - standardowa głębokość instalacyjna (mm), H1 - wysokość dopływu (mm), Vd - objętość osadnika (m3), Rh - pojemność magazynowa oleju (m3)

Separator typu BBT jest przeznaczony do usuwania zarówno substancji ropopochodnych, jak i zawiesiny ze ścieków deszczowych. Typowe zastosowanie tych urządzeń to parkingi, drogi, autostrady.

Separator jest wykonany ze stali St3S. Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapewnienia maksymalnego okresu jego żywotności.

  • Deflektor zapewniający równomierny przepływ,
  • Wkład koalescencyjny, w którym następuje koalescencja cząstek substancji ropopochodnych i ich wypływanie w postaci kropli na powierzchnię oraz sedymentacja części zawiesiny i opadanie jej do przestrzeni podfiltrowej,
  • Automatyczny zawór pływakowy, który zamyka wylot z separatora w momencie przekroczenia maksymalnej pojemności przetrzymania olejów,
  • Otwory rewizyjne (średnica: 780 mm, wysokość: 300 mm),
  • Wewnętrzny by-pass.
  • Włazy klasy B125, C250, D400 zgodnie z Polską Normą PN - EN 124:2000,
  • Nadstawki służące do połączenia separatora z powierzchnią terenu,
  • Skimmer ręczny służący do odprowadzania zgromadzonych na powierzchni olejów do zewnętrznego zbiornika slopowego,
  • Alarm przekroczenia grubości zgromadzonych substancji ropopochodnych,
  • Alarm przekroczenia grubości zgromadzonych osadów.