Neutralizator kwasów akumulatorowych i substancji chemicznych typu LOZ

Zastosowanie

Neutralizator LOZ przeznaczony jest do in­stalowania na podejściach kanalizacyjnych do pomieszczeń, gdzie występuje ryzyko rozlania niewielkich ilości kwasów mineralnych oraz wielu substancji chemicznych.

Do neutralizatora kierować można wyłącznie ścieki z mycia posadzki oraz zlewów technolo­gicznych, nie wolno kierować do niego ścieków sanitarnych, deszczowych czy innych ścieków technologicznych.

Zasada działania

Ścieki technologiczne skażone kwasem, po prze­płynięciu przez komorę osadową, dostają się do komory neutralizacyjnej. W koszach z tłu­czniem marmurowym następuje reakcja chemicz­na, w wyniku której powstają nierozpuszczalne w wodzie siarczany (gipsy). Następnie w komorze adsorpcyjnej następuję powierzchniowe zatrzy­manie wybranych substancji chemicznych - listę tych substancji udostępniamy na życzenie.

Budowa

Neutralizator LOZ wykonany jest w postaci prostopadłościennego zbiornika podzielonego na trzy komory: komorę osadową, neutralizacyjną i komorę adsorpcyjną. Dobór adsorbentu do tej komory następuje indywidualnie. W środkowej komorze umieszczone są 2 kosze z tłuczniem marmurowym.

Korpus neutralizatora wykonany jest ze stali St3S. Wszystkie powierzchnie stalowe po oczysz­czeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapewnienia maksymalnego okresu jego żywotność.

Dane techniczne

Typ separatora LOZ 010 LOZ 030 LOZ 040
Przepływ nominalny (lis) 1,5 3 4
Objętość czynna (l) 530 1036 1387
Długość korpusu L (mm) 1500 1500 2000
Szerokość korpusu W (mm) 600 600 600
Wysokość korpusu H (mm) 935 1535 1535
Średnica króćca wlot/wylot DN (mm) 100 100 150
Masa całkowita na sucho (kg) 450 490 680
Ilość koszy z tłuczniem 1 2 3

Rysunki techniczne - pliki do pobrania

Rysunek techniczny w formacie PDF dla neutralizatora LOZ 010 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla neutralizatora LOZ 010 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla neutralizatora LOZ 030 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla neutralizatora LOZ 030 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla neutralizatora LOZ 040 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla neutralizatora LOZ 040 - kliknij tutaj aby pobrać