1. pl
  2. de
  3. en

Opis projektu: 

 

Projekt pt. „Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla przedsiębiorstwa Kucharczyk Sp. z o.o.” realizowany w ramach Programu Operacyjny Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.4: „Wzór na konkurencję”.

 

  • Cel projektu:

 

Celem projektu jest rozpoczęcie procesu projektowania w firmie Kucharczyk Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych w zakresie przeprowadzenia usługi indywidualnego Audytu Wzorniczego w przedsiębiorstwie oraz opracowanie Strategii Wzorniczej.

 

  • Planowane efekty:

 

W wyniku realizacji projektu w przedsiębiorstwie Kucharczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpi wzrost działań mających na celu projektowane nowych produktów oraz wzrost umiejętności zarządzania procesem projektowania nowych produktów. Kucharczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oczekuje, że zacznie projektować i wdrażać na rynek docelowy znacznie więcej własnych produktów, a także zdobędzie wiedzę i kompetencje w zakresie zarządzania wzornictwem a badania i analizy przeprowadzone w ramach audytu wzorniczego pozwolą mu zaprojektować i wprowadzić produkty najbardziej odpowiadające odbiorcom, zgodne z trendami, potrzebami rynku, a jednocześnie uwzględniające jego potencjał i możliwości. Kucharczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oczekuje rekomendacji co do dalszych szczegółowych działań pod kątem wdrażania nowych produktów na rynek oraz tego, że w efekcie realizacji projektu wzornictwo stanie się jego ważną przewagą konkurencyjną co przełoży się na wzrost innowacyjności oferty firmy a w konsekwencji zaowocuje w przyszłości wzrostem przychodów Kucharczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

  • Wartość projektu: 47 900,00 PLN

 

  • Wkład Funduszy Europejskich: 40 715,00 PLN

     

Ważne linki:

biuro@konstrukcjekucharczyk.pl

+48 792 469 433