undefined Dotacje UE - Konstrukcje Kucharczyk

Projekty:

 

 • Opis projektu:

 

Projekt pt. „Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla przedsiębiorstwa Kucharczyk Sp. z o.o.” realizowany w ramach Programu Operacyjny Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.4: „Wzór na konkurencję”.

 

 • Cel projektu:

 

Celem projektu jest rozpoczęcie procesu projektowania w firmie Kucharczyk Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych w zakresie przeprowadzenia usługi indywidualnego Audytu Wzorniczego w przedsiębiorstwie oraz opracowanie Strategii Wzorniczej.

 

 • Planowane efekty:

 

W wyniku realizacji projektu w przedsiębiorstwie Kucharczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpi wzrost działań mających na celu projektowane nowych produktów oraz wzrost umiejętności zarządzania procesem projektowania nowych produktów. Kucharczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oczekuje, że zacznie projektować i wdrażać na rynek docelowy znacznie więcej własnych produktów, a także zdobędzie wiedzę i kompetencje w zakresie zarządzania wzornictwem a badania i analizy przeprowadzone w ramach audytu wzorniczego pozwolą mu zaprojektować i wprowadzić produkty najbardziej odpowiadające odbiorcom, zgodne z trendami, potrzebami rynku, a jednocześnie uwzględniające jego potencjał i możliwości. Kucharczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oczekuje rekomendacji co do dalszych szczegółowych działań pod kątem wdrażania nowych produktów na rynek oraz tego, że w efekcie realizacji projektu wzornictwo stanie się jego ważną przewagą konkurencyjną co przełoży się na wzrost innowacyjności oferty firmy a w konsekwencji zaowocuje w przyszłości wzrostem przychodów Kucharczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

 • Wartość projektu: 47 900,00 PLN

 

 • Wkład Funduszy Europejskich: 40 715,00 PLN

   


 • Opis projektu:

 

Projekt pt. „Dywersyfikacja firmy Kucharczyk sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacji” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.3 „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach”.

 

 • Cel projektu:

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa wynikający z dywersyfikacji produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie (konstrukcje architektoniczne ze stali typu Corten oraz grill typu smoker ze stali Corten) oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu.

 

 • Planowane efekty:

 

Projekt przyczyni się do zwiększenia zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Wdrożona w wyniku realizacji projektu technologia produkcji, pozwoli przedsiębiorstwu na rozbudowę oraz prężny rozwój. Dzięki inwestycji zaplanowanej w projekcie wdrożony zostanie ekoinnowacyjny proces obróbki metalu, dzięki któremu powstaną innowacyjne produkty. Realizacja projektu doprowadzi do powstania technologii o środowiskowej wartości dodanej:
- zmniejszenie kosztochłonności procesu wytwarzania,
- ograniczenia energochłonności procesu wytwarzania,
- możliwość uwzględnienia w procesie produkcji i eksploatacji elementów związanych ze zrównoważonym rozwojem i gospodarką w obiegu zamkniętym,
- stal typu Corten w przypadku profilu produkcyjnego pozwoli przedsiębiorstwu wyspecjalizować się w produkcji unikatowych palenisk i grilli ogrodowych, w tym typu smoker, które do tej pory oferowane były jako konstrukcje wykonane z czarnej bądź nierdzewnej stali zabezpieczone farbami odpornymi na działanie wysokich temperatur,
- produkty zaoferowane po realizacji projektu wykonane zostaną ze stali typu Corten, która nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia

 

 • Wartość projektu: 1 550 703,93 PLN

 

 • Wkład Funduszy Europejskich: 870 596,99 PLN

   

Ważne linki:

biuro@konstrukcjekucharczyk.pl

+48 792 469 433